1.4.2021 | Ajankohtaista

Tiedote 1.4.2021

Rätinki-Yhtiöt Oy ja Aallon Group Oyj ovat allekirjoittaneet 1.4.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Rätinki-Yhtiöt Oy:n osakekannan.

Allekirjoitetulla sopimuksella Rätinki-Yhtiöt Oy liittyy osaksi Aallon Groupia. Aallon Groupissa työskentelee järjestelyn jälkeen yli 330 ammattilaista, joista Pohjois-Suomessa Oulun ja Kemin toimistoilla 55 ammattilaista. Lisäksi Rätingin osakkuusyhtiöissä työskentelee 22 ammattilaista. Aallon Groupin liikevaihto vuonna 2020 oli 18.3 MEUR. Aallon Oulun ja Rätinki-Yhtiöiden vuoden 2020 yhteenlaskettu liikevaihto oli 3.6 MEUR, jonka lisäksi Rätingin osakkuusyhtiöt tekivät noin 1.5 MEUR liikevaihdon.  Sopimuksen ansiosta tulemme kasvamaan Pohjois-Suomessa merkittäväksi toimijaksi tilitoimistomarkkinassa. Rätinki-Yhtiöt sekä jo aiemmin osaksi Aallon Groupia liittynyt Tilitoimisto Simo Salonen muodostavat yhdistymisen jälkeen vahvan rungon Pohjois-Suomen toiminnalle. Pystymme jatkossakin rakentamaan meille keskeisten arvojen, henkilökohtaisuuden ja paikallisuuden varaan. Aallon Group muodostuu yrittäjävetoisista tilitoimistoista ja toimintamme tulee jatkumaan nykyisellään asiakasta palvelevana kasvollisena kumppanina. Aallon Groupilla on Oulun lisäksi alueyhtiöt Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä.

 

Mikko Sipilä Pohjois-Suomen aluejohtajaksi, henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään

Rätinki-Yhtiöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden Meri-Lapin Rätinki Oy:n ja Rätinki Helsinki Oy:n henkilöstö ja johto jatkavat nykyisissä tehtävissään. Oulussa sijaitsevan Rätinki-Yhtiöt Oy:n liiketoiminta tullaan yhdistämään siirtymäjakson jälkeen Aallon Oulu Oy:n kanssa. Meri-Lapin Rätinki Oy säilyy itsenäisenä yksikkönään Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajan alaisuudessa. Rätinki Helsinki Oy:n osalta haetaan synergiahyötyjä Aallon Helsinki Oy:n kanssa yhdistämällä toimintoja fyysisesti. Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä, KLT, nimitetään 1.5.2021 alkaen Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia Rätingin henkilöstöön tai asiakas- ja yhteistyösopimuksiin. Kaikki Rätinki-Yhtiöt Oy:n nykyiset osakkaat sitoutuvat jatkamaan Aallon Groupissa merkitsemällä myös yhtiön osakkeita.

Rätinki-Yhtiöiden osakkuusyhtiöt tarjoavat paikallista tilitoimistopalveluapalvelua Rätinki-brändillä myös jatkossa

Oulussa, Kemissä ja Helsingissä toimivien konserniin kuuluvien yhtiöiden lisäksi Rätinki-Yhtiöt Oy omistaa 20-40% kahdeksasta alueellisesti Rätinki-yrittäjä konseptilla palvelevasta osakkuusyhtiöstä. Rätinki-yrittäjä konsepti tuo Aallon Groupin kokonaisuuteen uuden toimintamallin. Rätinki-brändillä toimivat alueellista tilitoimistopalvelua tarjoavat osakkuusyhtiöt jatkavat toimimistaan nykyisellä konseptillaan ja brändillään.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi:

Olen iloinen päästessäni toivottamaan Rätingin kaltaisen määrätietoista kasvua rakentaneen toimijan ja Rätingin kaikki ammattilaiset sydämellisesti tervetulleeksi osaksi Aallon Groupia. Mittakaavassamme merkittävä yrityskauppa kiihdyttää kasvustrategiamme toteuttamista ja vahvistaa toimintaamme etenkin Pohjois-Suomessa. Mielenkiintoisen lisämausteen kokonaisuuteen tuo Rätingin osakkuusyrityksissä käytetty yrittäjäkonsepti, jossa korostuu meilläkin suosittu paikallinen ja kasvollinen palvelu.”

Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä:

Olen hyvin tyytyväinen tekemäämme yritysjärjestelyyn ja erittäin innoissani päästessämme tulevaisuudessa mukaan kirjoittamaan Aallon Groupin kasvutarinaa. Pidän Aallon paikalliseen ja kasvolliseen palveluun perustuvaa palvelukonseptia erinomaisen yhteensopivana oman yritysfilosofiamme kanssa. Toinen neuvotteluissa yhteisen sävelen löytymistä helpottanut tekijä oli Aallon strategia, jossa korostetaan asiakaspalvelun tärkeyden lisäksi myös oman henkilöstön hyvinvoinnin tärkeyttä.

Lisätietoja

Mikko Sipilä, Rätinki-Yhtiöt Oy, p. +358 40 7189 756, mikko.sipila@ratinki.fi

Ari Kelloniemi, Aallon Group Oyj, p. +358 400 883 371, ari.kelloniemi@aallon.fi

Linkki Aallon Groupin pörssitiedotteeseen

Rätinki-Yhtiöt Oy

Rätinki on pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon kumppani.

Meille keskeisiä toimintaperiaatteita ovat kasvollinen ja henkilökohtainen palvelu, ammattiylpeys sekä edistykselliset sähköiset ratkaisut. Olemme yrityksesi kokoinen tilitoimisto. www.ratinki.fi

Aallon Group Oyj

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan. Olemme 330 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani. www.aallon.fi