22.10.2021 | Blogi

Mistä kirjanpidon kustannukset muodostuvat ja mitkä ovat taloushallintoon liittyvät kuukausittaiset kulut? Kirjanpidon hinnoittelumalleja on monia, jolloin todellisten kustannusten hahmottaminen saattaa tuntua hankalalta. Mitä on hyvä ottaa huomioon tilitoimistojen tarjouksia vertaillessa ja kuinka varmistaa, ettei ikäviä yllätyksiä tule?

On tärkeää ymmärtää taloushallinnosta muodostuvat kulut, mutta todellisia kustannuksia voi olla vaikeaa hahmottaa, kun tilitoimistot hinnoittelevat työnsä eri tavalla. Kirjanpidon ulkoistamista saatetaan epäröidä, jos sen mukanaan tuomia kustannuksia ei ymmärretä. Oleellista on, että kirjanpidosta muodostuvat kulut on helppo käsittää ja selkeää ennakoida, olipa hinnoittelutapa mikä vaan.

Tuntihinta, tositeperusteinen hinnoittelu vai kiinteä hinta?

Tilitoimistojen hinnoittelutavat vaihtelevat paljon. Kirjanpidon hinta voi perustua esimerkiksi tuntihintaan tai muodostua vienti- tai tositemäärien mukaan. Jotta ymmärtää, kuinka kustannukset näiden perusteella muodostuvat, on osattava arvioida tositteiden määrä ja ymmärrettävä, mitä tarkoittaa yksi vienti tai mikä on yksi tosite.

Asiakas ei välttämättä osaa arvioida, kuinka paljon työaikaa kirjanpidon käsittelyyn kirjanpitäjältä kuluu. Tästä syystä tunti-, tosite- tai vientimääriin perustuva hinnoittelu saattaa olla asiakkaan näkökulmasta vaikea hahmottaa. Tilitoimiston työ voidaan hinnoitella myös kiinteällä kuukausihinnalla, jonka etuna on se, että kulut on helppo ennakoida. Kun tarjousvaiheessa perehdytään huolellisesti yrityksen toimintaan, voidaan kiinteä hinta arvioida realistisesti.

Mikä on yksi tosite?

Kirjanpidon kirjaukset perustuvat päivättyyn ja yksilöityyn tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Tosite on siis esimerkiksi ostolasku, myyntilasku, kuitti, tiliote tai vaikkapa vuokrasopimus. Kirjanpito itsessäänkin tuottaa tositteita, tällaisia ovat esimerkiksi palkanlaskennan kirjanpitoyhteenveto ja kuukausittainen verojaksotus- tai poistolaskelma.

Tilitoimisto pyytää yleensä tarjouksensa taustaksi tiedot asiakasyrityksen osto- ja myyntilaskujen sekä pankki- ja luottokorttikuittien tositemäärästä. Näiden tietojen perusteella lasketaan kirjanpidon kuukausihinta.

Mitä tarkoittaa yksi vienti?

Tyypillisesti suomalaisille yrityksille kirjanpito pidetään kahdenkertaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen tuloista ja menoista tehdään kirjanpidossa kaksi kirjausta eli vientiä: tilin debet- ja kredit-puolelle. Kahdenkertaisella kirjanpidolla varmistetaan virheettömyys ja toisaalta se luo perustan hyvälle talouden seurannalle. Tällöin kirjanpidosta ilmenee, paljonko on myyty, paljonko rahaa on vielä tulossa ja mitä laskuja on maksamatta. Samoin yrityksen varat, velat ja omaisuus ovat vaivatta selvitettävissä.

Yhdestä tositteesta muodostuu keskimäärin kahdesta neljään vientiä.
Esimerkiksi, kun ostolasku tuodaan kirjanpitoon, kirjataan se kuluksi (osto, debet) ja velaksi (ostovelka, kredit). Laskun maksun yhteydessä muodostuu edelleen lisäkirjauksia, kun ostovelka maksetaan (debet) ja raha lähtee yrityksen pankkitililtä (kredit).

Varmista, että ymmärrät tarjouksen sisällön

Joskus edulliselta vaikuttava tarjous voi sisältää ehtoja, jotka vaikuttavat lopullisiin kustannuksiin merkittävästi. Sähköisen taloushallinnon transaktiot muodostavat merkittävän osuuden kirjanpidon kuluista. Jos esimerkiksi tätä ei ole sisällytetty kiinteäksi esitettyyn kuukausihintaan, voivat lopulliset kustannukset nousta moninkertaisiksi siitä mitä alun perin kuviteltiin. Tällöin asiakas saattaa kokea, ettei saanut sitä mitä luvattiin. On siis molempien osapuolten etu, että tarjouksen sisältö on selkeä ja alusta alkaen on hyvä käsitys siitä, mitä luokkaa todelliset kustannukset ovat.

Tarjouksen sisältö kannattaa käydä huolellisesti läpi ja varmistua, että ymmärtää sen kokonaisuudessaan. Jos tarjousta on hankala ymmärtää tai jokin tarjouksen sisällössä mietityttää, kannattaa kysyä tarkennuksia tarjouksen laatijalta. Hyvä kirjanpitäjä neuvoo kyllä ja auttaa ymmärtämään kirjanpidon todelliset kustannukset.

Vinkit kirjanpidon hinnan arviointiin:

  • Selvitä arvio kuukausittaisten myynti- ja ostolaskujen määrästä, ja varaudu kertomaan tilitoimistolle yrityksen toiminnasta
  • Realistinen arvio kirjanpidon kuluista muodostuu, kun tilitoimistolla on hyvä käsitys yrityksen toiminnasta
  • Lue tarjouksesta huolellisesti kaikki ehdot ja huomioi mitä kiinteä hinta sisältää ja mitä ei
  • Jos et ymmärrä tarjousta, kysy! Hyvä kirjanpitäjä neuvoo ja auttaa ymmärtämään todellisia kustannuksia.

Selkeä ja rehti hinnoittelu – näin hinnoittelemme Aallon Rätingillä

Aallon Rätingillä haluamme hinnoitella taloushallinnon palvelut selkeästi, avoimesti ja asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävästi. On molempien osapuolten etu, ettei hinnoitteluun tule ikäviä yllätyksiä matkan varrella, vaan kustannusten arviointi ja ennakointi on helppoa.

Panostamme heti alussa siihen, että perehdymme asiakasyrityksen toimintaan. Pyydämme tarjouksen laatimista varten arvion osto- ja myyntilaskujen sekä tositteiden määrästä ja palkansaajien määrän sekä palkanmaksun ajankohdan. Näiden tietojen ja asiantuntemuksemme avulla voimme antaa mahdollisimman tarkan tarjouksen.

Tarjoamme useimmiten asiakkaalle kiinteää kuukausihintaa, joka sisältää kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon. Tilinpäätös ja veroilmoitus laskutetaan erikseen kerran vuodessa. Palkkahallinnon osalta laskutus perustuu palkkapussikohtaiseen summaan, joka on tyypillisesti noin 12 € – 15 €. Tarjouksessa esitämme arvion sekä kuukausikohtaisesta kustannuksesta että vuosikustannuksesta. Kun taloushallinto pyritään hinnoittelemaan kiinteällä kuukausihinnalla, on kirjanpidon kulut helppo ennustaa ja budjetoida, eikä ikäviä yllätyksiä tule.

Aallon Rätingillä palvelemme kaiken kokoisia yritysasiakkaita henkilökohtaisella otteella, suuren osaajajoukon voimin.

Jätä tästä tarjouspyyntö, niin otamme yhteyttä ja laadimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan tarjouksen taloushallinnon palveluista!

Tarjouspyyntölomake

"*" näyttää pakolliset kentät

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä ja laatii yrityksellesi tarjouksen. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.