18.12.2020 | Blogi

Rätingin toimitusjohtaja Mikko Sipilä

Vuosi lähestyy loppuaan ja valtaosalla yrityksistä myös tilikausi päättyy. Tilinpäätöstä varten tarvitaan valmistelevaa työtä ja taloudellista dokumentaatiota, mutta on syytä muistaa, että yrittäjä voi myös itse vaikuttaa tilinpäätöksensä sisältöön. Mitä yrittäjä voi tehdä ja miksi tilinpäätössuunnittelu kannattaa?

Tilinpäätöstä varten on hyvä valmistautua jo pitkin vuotta, ja kun rutiinit ovat kunnossa, sujuu varsinainen tilinpäätös mutkattomasti. On myös hyvä käydä läpi mihin asioihin tilinpäätöksen lähestyessä voi ja kannattaa vielä reagoida. Poimimme jokaisen yrittäjän muistilistaksi tärkeimmät huomioitavat seikat.

Huolehdi yrityksesi juoksevasta kirjanpidosta

Olennainen osa tilinpäätökseen valmistautumista ja tilinpäätössuunnittelua on pitää juokseva kirjanpito mahdollisimman hyvin ajan tasalla jo tilikauden aikana. Sähköinen taloushallinto on tässä hyvä apu. Huolehdi siitä, että toimitat kirjanpitäjällesi kaikki yrityksesi toimintaan liittyvät tositteet säännöllisesti. Näin saat vähennykset kirjanpitoon ajallaan, ja tuloksesi antaa oikean kuvan yrityksesi liiketoiminnasta.

Suoriteperusteisuus

Yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu muun muassa suoriteperusteisuus, sillä tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Suoriteperuste tarkoittaa käytännössä tuottojen ja kulujen kohdentamista oikealle tilikaudelle. Esimerkiksi myyntilaskutuksessa on kirjanpidollisesti tärkeää, että kaikki vuoden aikana tehdyt työt laskutetaan sen tilikauden aikana, jolloin työ on suoritettu tai hyödyke on luovutettu. Laskun päiväyksellä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Mikäli tilikauden päättyessä jokin työ on kesken, laaditaan jo tehdyn työn ja siihen liittyvien hankintojen osalta laskelmat tilinpäätöstä varten. Tällöin myös kesken olevat projektit tulee huomioitua esimerkiksi valmistumisasteen mukaisesti tilinpäätökseen. Laskelmiin ei oteta huomioon katetta eikä arvonlisäveroa. Erityisesti osakeyhtiöiden tulee huomioida suoriteperusteisuus.

Verotus – onko ennakkoveroa maksettu riittävästi?

Tuloksellisesti ja verotuksellisesti kannattaa viimeistään tilikauden päätöksen lähestyessä miettiä yhdessä kirjanpitäjän kanssa, miltä päättyvän tilikauden tulos näyttää. Onko ennakkoveroa maksettu riittävästi? Mikäli verotettavaa tuloa on syntymässä paljon ja verot eivät näytä riittävän, on hyvä harkita esimerkiksi mahdollisten tulevien investointien aikaistamista päättyvälle tilikaudelle. Jos uusi irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön päättyvän tilikauden puolella, on siitä mahdollista tehdä jopa 12 kuukauden poistot, vuosina 2020-2023 vieläpä tuplana.

Palkat – huomioi nämä seikat

Palkanlaskennan osalta on huomioitava, että maksupäivästä riippumatta palkat jaksotetaan palkkakauden mukaisesti oikealle tilikaudelle. Lisäksi tulee laatia lomapalkkavelan jaksotus. Tämän taloudellinen vaikutus tilikauden tulokseen on äkkiä tuhansia euroja jo muutamankin työntekijän kokoisessa yrityksessä. Lomapalkkavelka kertoo, paljonko työntekijöille on kertynyt tulevien loma-aikojen palkkaa, jota ei vielä ole maksettu. Kun lomapalkkavelkalaskenta toteutetaan kuukausittain, vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Muista myös laatia matkalaskut, ja maksaa verovapaat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Joulukuussa maksetut korvaukset tulee ilmoittaa viimeistään 5.1. tulorekisteri-ilmoituksella.

Yrittäjän oma palkka

Palkka on osakeyhtiölle vähennyskelpoinen meno. Yrittäjän onkin syytä tarkistaa, paljonko on nostanut itselleen palkkaa tilikaudella. Kannattaa pohtia, onko verotuksellisesti järkevää tehdä loppuvuonna lisänosto? Nyrkkisääntönä ”yhden hengen” osakeyhtiöissä voi pitää, että yrittäjän kannattaa nostaa palkkaa ainakin siihen saakka, kun ansiotulon verotus jää alle 26 prosentin. Pääomatulo-osingon nostamisesta menee veroa vähintään 26 %, kun otetaan huomioon yrityksen tuloksestaan maksama 20 % yhteisövero ja osinkoon kohdistuva 7,5 % ennakonpidätys.

Yrittäjän henkilökohtaiset muut tulot ja vähennykset vaikuttavat toki kokonaisuuteen ja siksi verotusta onkin hyvä pohtia aina tapauskohtaisesti.

Taseen erät

Taseen osalta on tärkeää pohtia muun muassa omaisuuserien arvostusta, mahdollisia aktivointeja ja kartoittaa oman pääoman tilannetta.

Korotetut poistot

Elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset voivat halutessaan tehdä vuosina 2020-2023 käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden osalta korotetut poistot. Verohuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettu poisto tarkoittaa sitä, että säännönmukaiseen poistoon verrattuna voi tehdä kaksinkertaisen poiston (25 % -> 50 %) lain soveltamisaikana.

Inventaario

Varastosta on tehtävä inventaario. Mikäli varaston arvo on kasvanut tilikauden aikana, oikaisee tämä ostojen erää pienemmäksi, eli parantaa yrityksen tilikauden tulosta. Varaston pienentyessä vaikutus on luonnollisesti päinvastainen. Varastoinventaariossa on huomioitava myös mahdollinen epäkuranttius, eli sellainen vaihto-omaisuus, jonka arvo on syystä tai toisesta alentunut. Varasto inventoidaan hankintahintaansa tai sitä alempaan, todennäköiseen luovutushintaansa.

Vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset varaukset ovat jääneet pääosin historiaan, mutta jotakin voidaan vielä tälläkin saralla suunnitella. Esimerkiksi henkilöyhtiöt ja toiminimet voivat tehdä toimintavarauksen maksettujen palkkojen perusteella. Kirjaamalla lisää toimintavarausta, syntyy yritykseen vähennyskelpoisia kuluja. Vastaavasti toimintavarausta purettaessa yrityksen tilikauden tulos nousee.

Konsernit

Konsernissa tilinpäätökseen löytyy paljon suunnittelumahdollisuuksia. Esimerkiksi konserniavustus ja ennakko-osinko mahdollistavat sen suunnittelun, missä konserniyhtiössä halutaan näyttää tulosta tai omaa pääomaa. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi rahoituksen ehtojen eli kovenanttien tarkastelun osalta. Mikäli rahoittajat ovat määränneet kovenantit vaikkapa emoyhtiön luvuille, voidaan tilikauden aikana tehdyllä konserniavustuksella tai ennakko-osingolla vaikuttaa merkittävästi emo- ja tytäryhtiön tuloslaskelmaan sekä taseeseen.

Pienyrittäjä – muista tämä!

Erityisesti pienen yrityksen kannattaa muistaa vuodenvaihteessa arvonlisäveron alarajahuojennus. Jos tilikauden liikevaihto on jäänyt alle 10 000 euroa, kaikki maksetut arvonlisäverot palautetaan. Jos liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit saada osittaisen huojennuksen. Huomaathan, että alarajahuojennus täytyy muistaa hakea itse.

Huomaa myös, että arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee vuoden 2021 alusta 15.000 euroon.

Jos kaipaat tilinpäätössuunnitteluun apua, ammattitaitoinen tilitoimisto on hyvä tuki ja apu!

Me Rätingillä pidämme huolen siitä, että tilinpäätösaika etenee sujuvasti. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan johdonmukaisuutta ja tilikauden tuloksesta riippumatonta varovaisuutta, mutta järkevälle suunnittelullekin on olemassa oma paikkansa. Autamme mielellämme!

Mikko Sipilä, Aluejohtaja
Rätinki-Yhtiöt Oy

Palvelemme yli 50 taloushallinnon osaajan voimin, useassa toimipisteessä. Katso sinua lähinnä olevan toimipisteen yhteystiedot ja ota yhteyttä!